Zeměpisné členění

Zeměpisné členění naší republiky

 

Administrativní členění ČR

Administrativní členění ČR

Česká Republika se dělí na 14 krajů a každý z nich má své krajské město.Kraj je územní společenství občanů,které pečuje o komplexní rozvoj svého území.Má právo na samosprávu,což je občany volený orgán,který samostatně spravuje záležitosti územního celku.A disponuje vlastním majetkem.Vedle samostatné působnosti vykonává i státní správu v přenesené působnosti(státní správa zajišťuje dodržování zákonů na celém území státu).Má zákonodárnou iniciativu-to znamená,že může Parlamentu ČR předkládat návrhy zákonů.

Rozdělení státu pouze na kraje je od počátku roku 2002.Před tímto rokem byl stát rozdělen na okresy a kraje.A každý z okresů měl svůj vlastní okresní úřad.Od 31.prosince 2002 ukončili okresní úřady svou činnost a všechny jeho kompetence od 1.1.2003 přešly na krajské úřady,správní úřady a nově vzniklé úřady obcí s rozšířenou působností.Po celé ČR jich je 205 oproti okresním úřadům kterých bylo 73.

Tento nový úřad bude vyřizovat např.:osobní a cestovní doklady,řidičské průkazy,živnostenskou agendu,žádosti o poskytování pečovatelské služby ve vlastních zařízeních,bude vykonávat úlohy ze zákona o sociálně právní ochraně dětí,evidovat motorová vozidla a vykonávat správu na úseku ochrany přírody a krajiny,ovzduší atd..

Dále má ještě každé město svůj městský úřad,což je úřad nejmenší.Dále je krajský úřad nad ním je úřad vlády ,který se dělí na tyto ministerstva:školství,mládeže a tělovýchovy,průmyslu,financí,zemědělství,zdravotnictví,dopravy a spojů,spravedlnosti,kultury,práce a sociálních věcí,vnitra,zahraničí,obrany,informatiky atd..


Rozdělení na kraje:
Liberecký, Jihočeský, Jihomoravský, Pardubický, Plzeňský, Praha, Karlovarský, Královehradecký, Moravskoslezký, Středočeský, Olomoucký, Ústecký, Vysočina a Zlínský.

Kontinenty a státy

Česká republika

Všeobecné znalosti

Nej

Fotografie

Doporučujeme

Staňte se fanouškem