Státy podle vzniku

660 př. n. l. Japonsko (podle tradice založeno císařem Džimmuem)
221 př. n. l. Čína (sjednocena dynastií Čchin); 1. ledna 1912 (mandžuskou dynastii vystřídala republika); 1. října 1949 (vyhlášena Čínská lidová republika)

Etiopie nejstarší nezávislý stát v Africe a jeden z nejstarších na světě - nejméně 2000 let
3. září 301 San Marino
486 Francie (sjednocena Chlodvíkem)
852-855 České knížectví Vznik samostatného českého státu v 9. století, s prvním historicky doloženým knížetem Bořivojem I., v letech 1085-1092 (král Vratislav II.) a1152-1172 (král Vladislav II.) se České země stávají přechodně královstvím, od roku 1212 se české země stávají královstvím se zaručenímdědičnosti královského titulu (Zlatá bula sicilská), od roku 1918 Československá republika, od roku 1993 Česká republika.

Velká Británie Anglie existovala jako sjednocená entita od 10. století; unie Anglie a Walesu vznikla 1284 Rhuddlanským statutem, byla formalizována 1536 (Act of Union); další Act of Union 1707 trvale spojil Anglii a Skotsko do Velké Británie; legislativní unie Velké Británie a Irska byla zavedena 1801 a přijala jméno Spojené království Velké Británie a Irska; anglo-irská smlouva z roku 1921 podložila dělení Irska; šest severních okresů zůstalo jako Severní Irsko součástí Spojeného království; současný název státu, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, byl přijat 1927

Dánsko 10. století poprvé uspořádáno jako sjednocený stát; 1849 se stalo konstituční monarchií
1001 Maďarsko (sjednoceno králem Štěpánem I.)
1143 Portugalsko (Portugalské království); 5. října 1910 (vyhlášena nezávislá republika)
1156 Rakousko (založeno vévodství Rakousko); 12. listopadu 1918 (vyhlášena republika)
1212 České království Země Koruny české jsou od roku 1212 královstvím, dědičnost koruny a nedotknutelnost zemí, udělil králi Přemyslu Otakarovi I. v listině Zlatá bula sicilská, císař Svaté říše římské Fridrich II. Štaufský, za Přemyslovu věrnou pomoc
1238 Thajsko (datum založení podle tradice; nikdy nebylo kolonizováno)
1278 Andorra (vytvořena pod společnou správou francouzského vévody z Foix a španělského biskupa z Urgell)
1. srpna 1291 Švýcarsko (založení Švýcarské konfederace)
1419 Monako (počátek vlády rodu Grimaldiů)
2. ledna 1492 Španělsko na Pyrenejském poloostrově byla řada nezávislých království před muslimskou okupací, která začala počátkem 8. století a trvala téměř 700 let; malé zbytky křesťanů na severu začaly téměř ihned dobývat území zpět, tento proces vyvrcholil dobytím Granady 1492; touto událostí bylo dovršeno sjednocení několika království a tradičně se považuje za počátek moderního Španělska
6. června 1523 Švédsko (Gustav Vasa zvolen králem)
23. ledna 1579 Nizozemsko (severní provincie Dolních zemí uzavřely Utrechtskou unii a odtrhly se od Španělska; Španělsko uznalo jejich nezávislost až 1648)
1650 Omán (vyhnání Portugalců)
23. ledna 1719 Lichtenštejnsko (založeno knížectví Lichtenštejnsko); 12. července 1806 (nezávislost na Svaté říši římské)
1768 Nepál (sjednoceno Prithvi Narayan Shahem)
4. července 1776 Spojené státy americké (nezávislost na Velké Británii)
1. ledna 1804 Haiti (nezávislost na Francii)
20. července 1810 Kolumbie (nezávislost na Španělsku)
16. září 1810 Mexiko (nezávislost na Španělsku)
18. září 1810 Chile (nezávislost na Španělsku)
14. května 1811 Paraguay (nezávislost na Španělsku)
5. července 1811 Venezuela (nezávislost na Španělsku)
9. července 1816 Argentina (nezávislost na Španělsku)
28. července 1821 Peru (nezávislost na Španělsku)
15. září 1821 Nikaragua (nezávislost na Španělsku)
15. září 1821 Salvador (nezávislost na Španělsku)
15. září 1821 Kostarika (nezávislost na Španělsku)
15. září 1821 Guatemala (nezávislost na Španělsku)
15. září 1821 Honduras (nezávislost na Španělsku)
24. května 1822 Ekvádor (nezávislost na Španělsku)
7. září 1822 Brazílie (nezávislost na Portugalsku)
6. srpna 1825 Bolívie (nezávislost na Španělsku)
25. srpna 1825 Uruguay (nezávislost na Brazílii)
1829 Řecko (nezávislost na Osmanské říši)
4. října 1830 Belgie (provizorní vláda vyhlašuje nezávislost na Nizozemsku); 21. července 1831 (král Leopold I. nastupuje na trůn)
1839 Lucembursko (nezávislost na Nizozemsku)
27. února 1844 Dominikánská republika (nezávislost na Haiti)
26. července 1847 Libérie
17. března 1861 Itálie (vyhlášeno Italské království; sjednocení dovršeno až 1870)
1. července 1867 Kanada (unie britských severoamerických kolonií); 11. prosince 1931 (uznána nezávislost)
18. ledna 1871 Německo (sjednocení Německého císařství); 1945 po 2. světové válce rozděleno do čtyř okupačních zón (britská, americká, sovětská a později ještě francouzská); Spolková republika Německo (SRN, Západní Německo) vyhlášena 23. května 1949 na území americké, britské a francouzské okupační zóny; Německá demokratická republika (NDR, Východní Německo) vyhlášena 7. října 1949 na území bývalé sovětské zóny; ke sjednocení Západního a Východního Německa došlo 3. října 1990; všechny čtyři mocnosti se formálně vzdaly práv 15. března 1991
9. května 1877 Rumunsko (vyhlášena nezávislost na Osmanské říši; nezávislost uznána 13. července 1878 Berlínskou smlouvou; království vyhlášeno 26. března 1881);30. prosince 1947 (vyhlášena republika)
3. března 1878 Bulharsko (autonomní knížectví v rámci Osmanské říše); 22. září 1908 (úplná nezávislost na Osmanské říši)
12. června 1898 Filipíny (nezávislost na Španělsku)
1. ledna 1901 Austrálie (federace britských kolonií)
20. května 1902 Kuba (nezávislost na Španělsku 10. prosince 1898; spravována Spojenými státy od 1898 do 1902)
3. listopadu 1903 Panama (nezávislost na Kolumbii; nezávislou na Španělsku se stala 28. listopadu 1821)
7. června 1905 Norsko (Norsko prohlásilo unii se Švédskem za rozpuštěnou); 26. října 1905 (Švédsko uznalo konec unie)
26. září 1907 Nový Zéland (nezávislost na Velké Británii)
31. května 1910 Jihoafrická republika (nezávislost na Velké Británii); republika vyhlášena 1961 po referendu v říjnu 1960
28. listopadu 1912 Albánie (nezávislost na Osmanské říši)
6. prosince 1917 Finsko (nezávislost na Rusku)
28. října 1918 Československo (nezávislost na Rakousku-Uhersku)
11. listopadu 1918 Polsko (vyhlášena nezávislá republika, nezávislost na Rusku, Rakousku a Prusku)
1. prosince 1918 Island (stal se suverénním státem pod dánskou korunou); 17. června 1944 (nezávislost na Dánsku)
19. srpna 1919 Afghánistán (nezávislost na Velké Británii)
11. července 1921 Mongolsko (nezávislost na Číně)
6. prosince 1921 Irská republika (nezávislost na Velké Británii)
28. února 1922 Egypt (nezávislost na Velké Británii)
29. října 1923 Turecko (nástupnický stát Osmanské říše)
11. února 1929 Vatikán (nezávislost na Itálii); poznámka - tři smlouvy podepsané s Itálií 11. února 1929 potvrdily kromě jiného úplnou suverenitu Vatikánu a vymezily jeho území; nicméně původ Papežského státu, který se během let velmi měnil co do velikosti, lze sledovat až do 8. století
23. září 1932 Saúdská Arábie (sjednocení království)
3. října 1932 Irák (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií); poznámka - 28. června 2004 převedla prozatímní koaliční správa suverenitu na iráckou přechodnou vládu
22. listopadu 1943 Libanon (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Francií)
15. srpna 1945 Jižní Korea (nezávislost na Japonsku)
15. srpna 1945 Severní Korea (nezávislost na Japonsku)
17. srpna 1945 Indonésie (vyhlášena nezávislost); 27. prosince 1949 (Nizozemsko uznalo nezávislost Indonésie)
2. září 1945 Vietnam (nezávislost na Francii)
17. dubna 1946 Sýrie (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Francií)
25. května 1946 Jordánsko (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií)
14. srpna 1947 Pákistán (nezávislost na Velké Británii)
15. srpna 1947 Indie (nezávislost na Velké Británii)
4. ledna 1948 Myanmar (nezávislost na Velké Británii)
4. února 1948 Šrí Lanka (nezávislost na Velké Británii)
14. května 1948 Izrael (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií)
19. července 1949 Laos (nezávislost na Francii)
8. srpna 1949 Bhútán (nezávislost na Indii)
24. prosince 1951 Libye (nezávislost na Itálii)
9. listopadu 1953 Kambodža (nezávislost na Francii)
1. ledna 1956 Súdán (nezávislost na Egyptu a Velké Británii)
2. března 1956 Maroko (nezávislost na Francii)
20. března 1956 Tunisko (nezávislost na Francii)
6. března 1957 Ghana (nezávislost na Velké Británii)
31. srpna 1957 Malajsie (nezávislost na Velké Británii)
2. října 1958 Guinea (nezávislost na Francii)
1. ledna 1960 Kamerun (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Francií)
4. dubna 1960 Senegal (nezávislost na Francii); poznámka - úplné nezávislosti dosáhl po rozpuštěnií federace s Mali 20. srpna 1960
27. dubna 1960 Togo (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Francií)
26. června 1960 Madagaskar (nezávislost na Francii)
30. června 1960 Demokratická republika Kongo (nezávislost na Belgii)
1. července 1960 Somálsko (sjednocení Britského Somalilandu, který získal nezávislost 26. června 1960, a italského Somalilandu, který získal nezávislost na mandátu OSNspravovaném Itálií 1. července 1960, vznikla Somálská republika)
1. srpna 1960 Benin (nezávislost na Francii)
5. srpna 1960 Burkina Faso (nezávislost na Francii)
7. srpna 1960 Pobřeží slonoviny (nezávislost na Francii)
11. srpna 1960 Čad (nezávislost na Francii)
13. srpna 1960 Středoafrická republika (nezávislost na Francii)
15. srpna 1960 Kongo (nezávislost na Francii)
16. srpna 1960 Kypr (nezávislost na Velké Británii); poznámka - turečtí Kypřané vyhlásili samosprávu 13. února 1975 a nezávislost 1983, ale uznalo je pouze Turecko
17. srpna 1960 Gabon (nezávislost na Francii)
22. září 1960 Mali (nezávislost na Francii)
1. října 1960 Nigérie (nezávislost na Velké Británii)
28. listopadu 1960 Mauritánie (nezávislost na Francii)
27. dubna 1961 Sierra Leone (nezávislost na Velké Británii)
19. června 1961 Kuvajt (nezávislost na Velké Británii)
1. ledna 1962 Samoa (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Novým Zélandem)
1. července 1962 Rwanda (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Belgií)
1. července 1962 Burundi (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Belgií)
5. července 1962 Alžírsko (nezávislost na Francii)
6. srpna 1962 Jamajka (nezávislost na Velké Británii)
31. srpna 1962 Trinidad a Tobago (nezávislost na Velké Británii)
12. prosince 1963 Keňa (nezávislost na Velké Británii)
26. dubna 1964 Tanzanie Tanganyika se osamostatnila 9. prosince 1961 (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Velkou Británií); Zanzibar se osamostatnil19. prosince 1963 (na Velké Británii); Tanganyika se sjednotila se Zanzibarem 26. dubna 1964 a vznikla Sjednocená republika Tanganyiky a Zanzibaru; 29. října 1964 se přejmenovala na Sjednocenou republiku Tanzanii
6. července 1964 Malawi (nezávislost na Velké Británii)
21. září 1964 Malta (nezávislost na Velké Británii)
24. října 1964 Zambie (nezávislost na Velké Británii)
18. února 1965 Gambie (nezávislost na Velké Británii)
26. července 1965 Maledivy (nezávislost na Velké Británii)
9. srpna 1965 Singapur (nezávislost na Malajsii)
26. května 1966 Guyana (nezávislost na Velké Británii)
30. září 1966 Botswana (nezávislost na Velké Británii)
4. října 1966 Lesotho (nezávislost na Velké Británii)
30. listopadu 1966 Barbados (nezávislost na Velké Británii)
31. ledna 1968 Nauru (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Austrálií, Novým Zélandem a Velkou Británií)
12. března 1968 Mauricius (nezávislost na Velké Británii)
6. září 1968 Svazijsko (nezávislost na Velké Británii)
12. října 1968 Rovníková Guinea (nezávislost na Španělsku)
4. června 1970 Tonga (nezávislost na britském protektorátu)
10. října 1970 Fidži (nezávislost na Velké Británii)
15. srpna 1971 Bahrajn (nezávislost na Velké Británii)
3. září 1971 Katar (nezávislost na Velké Británii)
2. prosince 1971 Spojené arabské emiráty (nezávislost na Velké Británii)
16. prosince 1971 Bangladéš (nezávislost na Západním Pákistánu); poznámka - 26. března 1971 je datum nezávislosti na Západním Pákistánu, 16. prosince 1971 se slaví jako Den vítězství a připomíná oficiální založení státu Bangladéš
10. července 1973 Bahamy (nezávislost na Velké Británii)
24. září 1973 Guinea-Bissau (jednostranně vyhlášená nezávislost); 10. září 1974 (uznaná Portugalskem)
7. února 1974 Grenada (nezávislost na Velké Británii)
19. října 1974 Niue Niue se stalo samosprávnou parlamentní vládou ve volném svazku s Novým Zélandem
25. června 1975 Mosambik (nezávislost na Portugalsku)
5. července 1975 Kapverdy (nezávislost na Portugalsku)
6. července 1975 Komory (nezávislost na Francii)
12. července 1975 Svatý Tomáš a Princův ostrov (nezávislost na Portugalsku)
16. září 1975 Papua-Nová Guinea (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Austrálií)
11. listopadu 1975 Angola (nezávislost na Portugalsku)
25. listopadu 1975 Surinam (nezávislost na Nizozemsku)
28. listopadu 1975 Východní Timor (datum vyhlášení nezávislosti na Portugalsku); vzápětí obsazen Indonésií.
29. června 1976 Seychely (nezávislost na Velké Británii)
27. června 1977 Džibutsko (nezávislost na Francii)
7. července 1978 Šalamounovy ostrovy (nezávislost na Velké Británii)
1. října 1978 Tuvalu (nezávislost na Velké Británii)
3. listopadu 1978 Dominika (nezávislost na Velké Británii)
22. února 1979 Svatá Lucie (nezávislost na Velké Británii)
1. dubna 1979 Írán (vyhlášena Islámská republika Írán)
12. července 1979 Kiribati (nezávislost na Velké Británii)
27. října 1979 Svatý Vincenc a Grenadiny (nezávislost na Velké Británii)
18. dubna 1980 Zimbabwe (nezávislost na Velké Británii)
30. července 1980 Vanuatu (nezávislost na Francii a Velké Británii)
21. září 1981 Belize (nezávislost na Velké Británii)
1. listopadu 1981 Antigua a Barbuda (nezávislost na Velké Británii)
19. září 1983 Svatý Kryštof a Nevis (nezávislost na Velké Británii)
1. ledna 1984 Brunej (nezávislost na Velké Británii)
21. října 1986 Marshallovy ostrovy (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy)
3. listopadu 1986 Mikronésie (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy)
11. března 1990 Litva (vyhlášena nezávislost na Sovětském svazu); 6. září 1991 (Sovětský svaz uznal nezávislost Litvy)
21. března 1990 Namibie (nezávislost na Jižní Africe)
22. května 1990 Jemen (Jemenská republika vznikla sjednocením Jemenské arabské republiky (Severní Jemen, Sanaa) a marxistické Jemenské lidově demokratické republiky (Jižní Jemen, Aden)); poznámka - Severní Jemen získal nezávislost v listopadu 1918 (nezávislost na Osmanské říši) a Jižní Jemen se osamostatnil 30. listopadu 1967 (na Velké Británii)
9. dubna 1991 Gruzie (nezávislost na Sovětském svazu)
25. června 1991 Slovinsko (nezávislost na Jugoslávii)
25. června 1991 Chorvatsko (nezávislost na Jugoslávii)
20. srpna 1991 Estonsko (nezávislost na Sovětském svazu)
21. srpna 1991 Lotyšsko (nezávislost na Sovětském svazu)
24. srpna 1991 Rusko (nezávislost na Sovětském svazu)
24. srpna 1991 Ukrajina (nezávislost na Sovětském svazu)
25. srpna 1991 Bělorusko (nezávislost na Sovětském svazu)
27. srpna 1991 Moldavsko (nezávislost na Sovětském svazu)
30. srpna 1991 Ázerbájdžán (nezávislost na Sovětském svazu)
31. srpna 1991 Kyrgyzstán (nezávislost na Sovětském svazu)
1. září 1991 Uzbekistán (nezávislost na Sovětském svazu)
8. září 1991 Makedonie (nezávislost na Jugoslávii)
9. září 1991 Tádžikistán (nezávislost na Sovětském svazu)
21. září 1991 Arménie (nezávislost na Sovětském svazu)
27. října 1991 Turkmenistán (nezávislost na Sovětském svazu)
16. prosince 1991 Kazachstán (nezávislost na Sovětském svazu)
7. února 1992 Evropská unie (podepsána Maastrichtská smlouva zakládající EU); 1. listopadu 1993 (Maastrichtská smlouva nabyla účinnosti)
1. března 1992 Bosna a Hercegovina (nezávislost na Jugoslávii; referendum o nezávislosti proběhlo 1. března 1992; nezávislost vyhlášena 3. března 1992)
27. dubna 1992 Svazová republika Jugoslávie (pozůstatek SFRJ po odtržení svazových republik)
1. ledna 1993 Česko (nezávislost na Československu)
1. ledna 1993 Slovensko (nezávislost na Československu)
24. května 1993 Eritrea (nezávislost na Etiopii)
1. října 1994 Palau (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy)
20. května 2002 Východní Timor (konec okupace Indonésií)
4. února 2003 Srbsko a Černá Hora (transformace SRJ do podoby volného soustátí, 4. 2. nabyla účinnosti nová ústava)
3. června 2006 Černá Hora (vystoupení ze svazku Srbsko a Černá Hora na základě referenda)
5. června 2006 Srbsko (vyhlášení samostatnosti po odtržení Černé Hory, formální zánik soustátí Srbsko a Černá Hora)
17. února 2008 Kosovo (nezávislost na Srbsku podle jednostranné deklarace nezávislosti kosovského parlamentu, uznáno 65 státy světa[1])
23. srpna 2008 Abcházie (vyhlášena nezávislost na Gruzii uznána pouze Ruskem a Nikaraguou.)
23. srpna 2008 Jižní Osetie (vyhlášena nezávislost na Gruzii uznána pouze Ruskem a Nikaraguou.)

 

Kontinenty a státy

Česká republika

Všeobecné znalosti

Nej

Fotografie

Doporučujeme

Staňte se fanouškem