Propasti

PropastTento článek pojednává o přírodní depresi v zemském povrchu. Další významy jsou uvedeny v článku.


Propast je přírodní deprese v zemském povrchu s příkrými stěnami, která vzniká několika způsoby nejčastěji v krasových oblastech. Propasti se rozdělují podle toho, jestli na jejich dno dopadá sluneční světlo, či nikoliv.

 Vznik

Propasti vznikají nejčastěji v krasových oblastech, kde dojde k prolomení zeslabené klenby stropu jeskyně či obrovských dómů. Druhým případem jsou tektonické pohyby, které zapříčíní propad (či vyzdvihnutí okolních těles) tělesa vytvoření propasti.

V ČR je nejhlubší Hranická propast, minimální hloubka 274,5 m ale její dno nebylo doposud pevně určeno.

Odraz v umění

Motivu pádu do propasti, zachycení se v její stěně a následné záchrany použil Eduard Štorch v jeho nejoblíbenější a nejslavnější knize pro mládež, "Lovci mamutů". Zde popisuje, kterak do propasti spadnou dva členové tlupy prchající před lvem, kterého vyrušili při lovu; hlavní dětský hrdina Kopčem se svým kamarádem je uslyší volat o pomoc a zachrání.


Tato kategorie neobsahuje žádné články.

Kontinenty a státy

Česká republika

Všeobecné znalosti

Nej

Fotografie

Doporučujeme

Staňte se fanouškem