Zeměpisná délka a šířka

Zeměpisná délka a šířka

 

Zeměpisná délka

 
Pohled na kouli.
Rovník (modře) rozděluje kouli na dvě poloviny a protíná poledník v pravém úhlu. Přerušované čáry jsou rovnoběžky

Zeměpisná délka určuje polohu na povrchu Země směrem k východu nebo západu od Greenwichského poledníku. Je to úhel, který svírá rovina místního poledníku, procházejícího určovaným bodem a rovina Greenwichského (nultého) poledníku .

Značí se řeckým písmenem lambda (λ), měří se ve stupních. Body ležící na východ od nultého poledníku tj. na východní polokouli až do hodnoty 180° mají zeměpisnou délku východní (kladnou). Body ležící na západ od nultého poledníku tj. na západní polokouli až do hodnoty 180° mají zeměpisnou délku západní (zápornou).

 

Zeměpisná šířka

 
Pohled na kouli.
Rovník (modře) rozděluje kouli na dvě poloviny a protíná poledníkv pravém úhlu. Přerušované čáry jsou rovnoběžky

Zeměpisná šířka určuje polohu na povrchu Země směrem k severu nebo jihu od rovníku. Je to úhel, který svírá rovina rovníku s přímkou, procházející středem Země a příslušným bodem na povrchu Země.

Zeměpisná šířka se značí řeckým písmenem φ a měří se ve stupních. Body ležící na sever od rovníku tj. na severní polokouli mají severní zeměpisnou šířku; body na jih od rovníku tj. na jižní polokouli mají jižní zeměpisnou šířku. Body na rovníku mají zeměpisnou šířku nulovou. Křivky se stejnou zeměpisnou šířkou jsou rovnoběžky.

Zěmepisná šířka je tedy úhel v rozsahu od 0° na rovníku do 90° na pólech ( 90º S nebo 90º J).

Zeměpisnou šířku lze specifikovat i s větší přesností (na úhlové minuty, vteřiny nebo jejich zlomky). Kombinace zeměpisné šířky a zeměpisné délky určuje přesné místo na zemském povrchu.

Jedna minuta zeměpisné šířky je přibližně jedna námořní míle, nebo 1852 metrů.

Kontinenty a státy

Česká republika

Všeobecné znalosti

Nej

Fotografie

Doporučujeme

Staňte se fanouškem