Sahara

Sahara

 

Největší poušť na Zemi (7-9 milionů km2), v severní Africe kolem obratníku Raka mezi Atlantským oceánem a Rudým mořem. Na severu zasahuje k jižním svahům Atlasu a k pobřeží Středozemního moře, jižní okraj tvoří zhruba řeka Senegal, střední tok Nigeru, Čadské jezero a soutok Nilu s Atbarou.
Povrch Sahary tvoří převážně plošina v nadmořské výšce 20 až 500 m, ve střední části horské masívy nad 3000 m nad mořem (Tibesti, Ahaggar), v nichž vystupuje na povrch krystalický masív prostoupený sopečnými výlevy. V Sahaře převažuje poušť skalnatá (hamada), štěrkovitá (serír) a oblázková (erg). Písečná poušť s přesypy (erg) zaujímá asi 1/5 rozlohy. Rozšířeny jsou i pouště hlinité (sebcha).
Klima pouštní, suché, s ročními srážkami méně než 50 mm, často s víceletými bezsrážkovými obdobími. Časté písečné bouře. Průměrná teplota ledna 10°C, července až 37°C, denní amplitudy více než 30 °C.
Epizodické řeky (vádí), na východě teče Nil, na jihu Niger. Na dně pánví se vyskytují bezodtoká, slaná vysychající jezera (šoty). Sporé suchomilné a slanomilné rostlinstvo. Život je soustředěn do oáz s artézskými studnami, kde se pěstuje palma datlová, obilniny a zelenina. Chov velbloudů.
V Sahaře jsou známa ložiska ropy, zemního plynu, fosfátů, uhlí, rud železa a neželezných kovů. Obyvatelstvo tvoří Arabové, Tuaregové, Berbeři, černošské kmeny aj.

 

(Největší poušť planety)
-Nachází se v S. Africe podél obratníků Raka v oblasti suchých SV Pasátů.

Max teploty: +50°C-Velké teplo-Ve dne
Min teploty: –7°C(až)Velmi chladno-V noci

-Teplotní rozdíly způsobují silné zvětrávání=>3/4 povrchu tvoří tzv. „Hamáda“ =Kamenitá poušť.
-V okrajových oblastech je řídký rostlinný pokryv nebo zcela holý povrch.
-Časté jsou písečné bouře(díky nim vznikají Duny=písečné přesypy)

Na Sahaře žije přes 3 miliony obyvatel --- Často jsou to Kočovníci – „Nomádi“
=>Většinou Arabské národnosti – vyznávají Islám

  • Málo živočichů (hadi,ještěrky škorpioni a hmyz)

-Značné zásoby nerostných surovin(ropa,zemní plyn)

-Voda se často získává z tzv. „Artézských studní“- Vo

Kontinenty a státy

Česká republika

Všeobecné znalosti

Nej

Fotografie

Doporučujeme

Staňte se fanouškem